Skapa en budget

Ett bra sätt att få bättre koll på din ekonomi är budgetfunktionen. Den hjälper dig att sätta utgiftstmål och följa upp dessa månad för månad. När du skapar en ny budget föreslår Tink automatisk en utgiftsnivå för den valda kategorin. Förslaget är baserat på dina historiska transaktioner inom just den kategorin. Du kan givetvis justera din budgetnivå manuellt om du skulle vilja det.

Den inre cirkeln visar hur mycket du har spenderat i förhållande till din satta budget. Den yttre lite tunnare cirkeln visar hur långt ifrån du är ditt månadsbryt.

I din Tink-feed får du sedan löpande information om hur du ligger till mot budget och om du håller på att överstiga den. Du får bättre koll på dina pengar helt enkelt!