Ska vi byta grejer med varann?

Har du någonsin bokat ditt semesterboende via Airbnb? I så fall är du en del av det som kallas collaborative consumption eller sharing economy. Vad det innebär är att det blir allt mindre viktigt för oss att äga saker. Istället blir tillgången till saker mycket viktigare. Vi ser det inte bara på bolag som Airbnb som förmedlar boende, utan vi hyr också grannens bil, streamar musik från hela världen och vi lånar borrmaskinen av någon i kvarteret. Egentligen är det inget nytt fenomen att låna saker. Vi har ju sedan 1800 talet haft bibliotek i Sverige där man tillfälligt har lånat en bok för att skaffa sig kunskap. Det som har hänt de senaste åren är att de tekniska innovationerna har gjort det enklare för oss att hitta varandra och att kunna byta saker. Vi har också genom betygsystem och sociala nätverk lyckats lösa problemet med att bygga förtroende mellan människor som inte känner varandra.

Vi har alla olika anledningar till varför vi hellre lånar än äger saker. Men generellt pratas det om tre skäl:

  • Vi sparar pengar genom att inte köpa massa saker.
  • Det är bra för miljön att vi inte behöver producera saker som bara används vid ett par få tillfällen.
  • Det går bra ihop med vår livsstil. Till exempel när vi reser gärna bor som lokalbefolkningen gör.

Så hur ser den här trenden ut bland oss tinkanvändare. Grafen nedan visar summan för de collaborative consumption-tjänster vi har använt. Vi ser att vi oftare bokar vårt semesterboende via Airbnb, vi går med i bilpooler som Sunfleet, Flexidrive och Zipcar och vi skapar mindre lokala initiativ där grannar lånar ut sina verktyg till varandra.

Graf i text

Det här är förmodligen bara början på någonting mycket större. Vi ser fler och fler aktörer som börjar röra sig in på den här arenan så det blir spännande att se hur det kommer att se ut om ett par år.