Låga boräntor och amorteringskrav

 

Boräntan och vad vi betalar för vårt boende är nog ett av de vanligaste ämnena som diskuteras i media och människor sinsemellan. Det är egentligen inte så konstigt att det får så mycket utrymme då hela 28 procent av vår inkomst går till ränta, amortering och hyra. I grafen nedan ser ni hur vår boendekostnad har sett ut sedan början av 2013. Vi ser en något minskad kostnad för räntor, amortering och hyra.

I början av juli sänkte Riksbanken reporäntan med 0,5 procentenheter till 0,25 procent. Genast har den här sänkningen en effekt på våra boräntor. Vi ser inte denna effekt ännu i grafen men vi ser att vi det senaste året lagt en något mindre del av vår inkomst på ränta, amortering och hyra trots rapporter ökat vår upplåning. Om vi tittar på bara ränta och amorteringsdelen så har vi i genomsnitt hittills lagt cirka 12,5 procent av vår inkomst på det. Snittet för 2013 var 13,5 procent. Vi verkar dock inte riktigt använda den minskade kostnaden till att amortera av mer på våra lån.

Vår höga belåningsgrad oroar Riksbanken, Finansinspektion och regeringen och vissa åtgärder har redan tagits. Vi har till exempel sedan 2010 ett bolånetak som begränsar belåningsgraden till 85 procent. Ett par banker kräver också att man amorterar ner sitt lån till en belåningsgrad på 70 procent men det här är ännu inte obligatoriskt för alla banker. Dock håller Finansinspektionen och Riksbanken på att titta på om man ska göra amorteringskravet till 70 procent belåningsgrad obligatoriskt. De kommer att presentera sitt förslag i november. Om du har rörliga boräntor som just har sänkts kan det vara en god idé att använda dessa extra kronor till att amortera av lite på ditt lån.