Följ det som är relevant för dig!

Dags att uppdatera! Vi har släppt en ny version som innehåller något som många har väntat på: en förbättrad budgetfunktion, möjlighet att följa en viss typ av utgifter och ett smart sätt att skapa sparmål.

 • Följ dina utgifter

  Utgifter

  Utgifter hjälper dig att följa och sätta en budget för en kategori. Det kan vara en huvudkategori eller en underkategori. När du sätter en budget får du som tidigare förslag på en summa som baseras på vad du tidigare har spenderat inom den kategorin. Du kan också följa en kategori utan att sätta ett budgeterat mål om du bara vill hålla lite extra koll.

 • Följ det du söker efter

  Sök

  Sök är till för att följa och bevaka en mer specifik utgift eller händelse. Det kan vara att du vill se hur mycket pengar du lägger på till exempel luncher i veckan. Då skriver du i fritextsökfältet "restaurang under 100 vardagar". Tink  samlar och följer då upp dessa transaktioner. Du kan också sätta en budget på de grupper du skapar genom sök. Om du har använt dig av taggar kan du följa dem också genom sökfunktionen.

 • Följ ditt sparande

  Sparande

  Sparande är den delen av Tink som hjälper dig att sätta sparmål. När du ska sätta ett mål utgår du från det konto som du vill spara pengar på och sätter den summa du vill spara. Du får ett förslag på när Tink tror att du kan ha uppnått ditt mål, denna uppskattning baseras på ditt tidigare sparande. Vill du spara i långsammare eller snabbare takt, justerar  tidpunkten för målet.

Vi är otroligt glada över att kunna ha förbättrat budgetfunktionen och hoppas att det kommer att hjälpa dig att lättare kunna hålla koll på dina pengar och tycka att din privatekonomi känns lite roligare.