Pengar är inte lycka. Eller?

imagebank_2_web.jpg
 
 

”Du kan inte köpa lycka för pengar”, så sägs det. Men hur bra stämmer det egentligen? Lyckoforskningen visar att pengar faktiskt är en av nyckelfaktorerna till det emotionella och trygga tillstånd som vi kallar lycka. För många av oss är pengar och materiella ting en väsentlig del i vad som ger oss välbefinnande – som vackra hem, god mat och spännande resor. Men betyder mer pengar verkligen ett lyckligare liv?

Redan under 70-talets mitt började man prata om så kallade ”sociala indikatorer på livskvalitet" – 1974 publicerades den första “Social Indicators Research Journal” med forskning kopplat just den typen av ämnen. Flera stora studier har därefter bekräftat att det går att se tydliga samband mellan en individs inkomst och hur samma person rankar sin egen lycka. Trots det visar “World Happiness Report” att fastän Sveriges BNP fortsätter att öka så minskade “lyckorankingen” varje år mellan 2012-2017. Förklaringsmodellen till det är bland annat att glädjefaktorer som generositet, tillit, frihet och social trygghet minskade under dessa år. Själva inkomsten i sig, både på nationell- och individnivå verkar alltså vara bara en av de faktorerna som krävs för att uppnå en livstillfredställelse – och lycka.

Men låt oss ändå djupdyka i frågan som har vänts och vridits på i så många år. ”Är pengar lika med lycka?”. Det korta svaret är ja. Det är det absolut. En av de större studier man ofta hänvisar till i den här frågan är skriven av nobelpristagarna Daniel Kahneman och Angus Deaton, som visar att efter en viss årsinkomst börjar sambandet mellan pengar in och ren lycka att minska. Den studien gjordes dock i USA, och på en global nivå har det varit svårt att peka på när det här sambandet minskar.

 

Alldeles nyligen släpptes dock ännu en studie som bekräftar det vi redan visste – men som adderar några nya och väldigt intressanta parametrar. En av de största frågorna som undersöktes var om sambandet mellan pengar och lycka går att påvisa i all oändlighet (även om det minskar vid en viss nivå) – eller om men vid någon punkt når en så kallad ”inkomstmättnad”? Det vill säga när en löneförhöjning inte längre skulle stå i direkt relation till en ökad känsla av välbefinnande. En annan ny aspekt är att man studerat singelhushåll i synnerhet, för att kunna göra en bedömning på individnivå – till skillnad från tidigare studier som har gått på hushållsinkomst, utan att ta hänsyn till storlek på hushållet.

Välbefinnandet kontra inkomst skiljer sig mellan utbildningsnivåer och kön

Rapporten är baserad på en global Gallup-undersökning där 1,7 miljoner deltagare har fått utvärdera sin egen livstillfredställelse genom en skala från 0 till 10. Forskarna jämförde sedan denna ranking med deltagarnas inkomst. Studien visar att det går att se samma samband mellan inkomst och lycka i alla delar av världen, men att nivån där det planar ut skiljer sig ganska mycket. Vi i de skandinaviska länderna når en genomsnittlig ”mättnad" på både positiva- och negativa känslor kopplade till vår inkomst vid ungefär 37 000 kronor i månaden. Vid 73 000 kronor har vi nått det man i studien kallar mättnad för livstillfredställelse. Kanske är det så nära ”slutsumman på lycka” vi kan komma?

Diagrammet visar i dollar den årsinkomst som noterats region ge en effekt på positivt laddade känslor, negativt laddade känslor och vid vilken nivå vi når en inkomstmättnad för livstillfredställelse.  (Bildkälla)

Diagrammet visar i dollar den årsinkomst som noterats region ge en effekt på positivt laddade känslor, negativt laddade känslor och vid vilken nivå vi når en inkomstmättnad för livstillfredställelse.
(Bildkälla)

Andra parametrar man tittade på var utbildningsnivå och kön, där man globalt sett fann att högutbildade nådde en inkomstmättnad för livstillfredställelse först vid 84 000 kronor per månad, medan man i hushåll med en lägre utbildning upplevde detta lyckofyllda välbefinnande vid 51 000 kronor.

Hur var det mellan män och kvinnor då? Forskarna gick in i projektet med tesen att män skulle ange en högre summa än kvinnor, eftersom det finns empiriskt stöd sedan innan för att män generellt har en starkare länk mellan pengar och glädje. Men i den här studien visade sig resultatet faktiskt vara tvärtom, vilket forskarna beskriver i sin rapport som lite förvånande!

Så, är du en löneförhandling bort från evig lycka och livstillfredställelse? Man önskar ju att det vore så enkelt. Vår app ger kanske inte mer pengar in, men vi hjälper dig att hålla koll på ekonomin – så du får mer pengar över till det du bryr dig om. Ladda ner Tink här

Hannah Almerud